Jul 26, 2022

Balzac, năm nay


(rồi) Sẽ có (rất) rất nhiều điều để nói về Balzac, về Miếng da lừa, về Nguyễn Văn Vĩnh dịch Balzac, nhưng ngay lập tức đã có một chi tiết cần quan tâm: Nguyễn Văn Vĩnh gọi La Comédie humaine là gì? (bản thân "Miếng da lừa" cũng rất đáng chú ý: tại sao bản dịch sau này - không phải của Nguyễn Văn Vĩnh - cũng tên là "Miếng da lừa" mà không phải "Tấm da lừa", chẳng hạn?) Nguyễn Văn Vĩnh gọi là "Hí-trường thế-giới".

Từ đây, một câu hỏi liền (tự) đặt ra: chính xác thì cụm "Tấn trò đời" xuất hiện từ đâu và vào lúc nào? Có ai biết không? Tôi thấy đây là một trong những cụm từ nói lên rất rõ (ngôn ngữ rất hay là tấm gương phản chiếu của tinh thần, nếu không muốn nói, lúc nào cũng thế) sự bourgeois của một thời - tất nhiên, thời ấy mà bourgeois thì rất buồn cười. Nhưng tại sao lại không? nhất là khi bourgeois thì là


4 comments:

 1. Rất nhiều A, B, C, V!

  ReplyDelete
 2. “Cuộc Sống Không Ở Đây” và “Điệu Valse Giã Từ” đã tái bản phải không ạ? vì em thấy 2 quyển đó xuất hiện ở một vài nơi với bìa khác bản in đầu.

  ReplyDelete
 3. Cảm ơn đã mang Balzac trở lại

  ReplyDelete
 4. năm nay ít, vậy tiếp tục mong
  Balzac, năm _
  Balzac, năm _ nữa
  Balzac, năm _ nữa nữa

  ReplyDelete