Jul 10, 2022

Tân Cựu Xứ

(tiếp tục tay, bi-acây)

và như vậy thì cũng có nghĩa, chúng ta quay trở lại với một loại xứ (một ví dụ, hai ví dụ)

đồng thời cũng quay trở lại một hiện tượng riêng: hiện tượng chỉ Wien mới sản sinh được: nhân vật đã nói thuộc dạng không thể là người ở đâu khác ngoài Wien, một satirist như vậy (bởi vì đó là một satirist, "Swift của nước Áo", và cũng là satirist lớn nhất trong tiếng Đức tính từ Lichtenberg); nhân vật của hôm nay thì chính Joseph Roth từng nói, chỉ có thể là một người Wien


"Tân Cựu Xứ", hoặc cũng có thể, "Cựu Tân Xứ":

Theodor Herzl, Viennois, và vậy thì cũng tức là câu chuyện Zionism, Nhà nước Do Thái, Quốc gia Do Thái.


Herzl, đó là Altneuland  Judenstaat. Tân Cựu Xứ sau Judenstaat, cuốn sách sau thì rất dày, còn cuốn sách trước thì rất mỏng. Còn ở giữa: một hội nghị tại Bâle (Basel) năm 1898, sự kiện đặc biệt nhiều ý nghĩa đối với Zionism: cả một ý chí cũng như một lực đã hình thành. Judenstaat xuất bản vào năm 1896: đây là một năm lớn của những cuốn sách (tức là năm xuất hiện nhiều sách lớn); một năm lớn khác, đúng 70 năm sau đó: 1966.

Tân Cựu Xứ gia nhập truyền thống Phi Lai, nhưng đây là một trường hợp gây rất nhiều khó nghĩ, vì những gì được miêu tả trong sách đã được hiện thực hóa, không những thế lại còn là một thời gian không hề dài tính từ khi sách in.


No comments:

Post a Comment