Jul 23, 2022

Life

(không phải tự dưng tôi lên cơn triết lý đâu)


(viết nốt - hoặc ít nhất, gần như - "Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa M và B", tiếp tục "câu chuyện Sevilla" cũng như tt 2 nhát, ctcs)


Here, a life:
Claire Tomalin viết về chính Tomalin: không phải là Tomalin viết cuộc đời Dickens, Pepys hay Hardy nữa.

J'avoue que j'ai un faible pour elle, cho nên dẫu chính Tomalin là người lan truyền cú hoax Dostoievski sang London gặp Dickens, khiến cho tôi khốn khổ (sự tích), thì tôi vẫn cứ đọc các life của Tomalin, kể cả life này, tức là Tomalin's life.


1 comment: