Jul 1, 2022

Một sử khác

Một sử nữa, một sử khác, lại thêm một sử (vì đã có, và cũng - chẳng hạn)


(tiếp tục "Cây sung", một phố, và cũng chuẩn bị tiếp luôn "no reply", "Internet")


Đây mới là sử gia mà Marcel Proust là độc giả:Tức là, nếu có một sử gia mà Proust đọc rất nhiều, một sử gia từ đó Proust nhận được nhiều không chỉ hiểu biết mà cả cảm hứng, thì đó là Augustin Thierry (chứ không phải Michelet). Nhất là bộ trên đây: về cuộc chinh phục Anh.


(cuộc chinh phục của người Normand, với nhân vật chính là Guillaume)


Một câu từ Tìm thời gian mất:

"[Ma mère] se rappelait qu'à Combray tandis qu'avant de partir marcher du côté de Méséglise, je lisais Augustin Thierry, ma grand-mère, contente de mes lecture, de mes promenades, s'indignait pourtant de voir celui dont le nom restait attaché à cet hémistiche: "Puis règne Mérovée" appelé Merowig, refusait de dire Carolingiens pour les Carlovingiens auquels elle restait fidèle."


Proust (và cả Marcel) quan tâm đến Thierry vì những câu chuyện của Thierry, nhưng cũng vì một điều khác nữa: trong mắt Proust (và Marcel) đó cũng là một người rất quan tâm đến những cái tên.No comments:

Post a Comment