Jul 28, 2022

hard

tiếp tục chuyện tủ, rồi chuyện hiệuchuyện ấy


nói "hard" là vì đã có "soft"

Một nhạc sĩ, một virtuoso kể chuyện, đấy có thể coi là soft, còn hard? thì, chẳng hạn như:
(ơ sao ảnh mờ thế nhờ)

một ví dụ khác về soft:


tôi còn có một quyển khác nữa, tác giả là một nhân vật cả đời biểu diễn Debussy, nhưng giờ chịu chẳng biết nhét đâu mất


1 comment: