Mar 29, 2023

Insomnia là một chuyến đi xa

tiếp tục Maupassant


Đụng đến đây thì tất nhiên là tôi đang lấn vào địa hạt của nhân vật ấy: một trong những người đi rất xa vào đó. Nhưng tôi cũng nhớ đến một cuộc mất ngủ đặc biệt dài: Vatel ở chỗ Condé (tức là prince chứ không phải quán cà phê) khi vua (Louis X-mấy?) sắp đến thì không ngủ được mười hai đêm liền. Vì lo lắng sẽ phải nấu gì (cho ngon) mà người ta có thể rơi vào tình trạng bi thảm như thế. Thậm chí, rốt cuộc Vatel còn tự sát: Vatel ở Chantilly vô cùng nổi tiếng, con người tuẫn đạo vì sự nghiệp nấu bếp.

tức là, đi điKể cả một thứ như sự mất ngủ cũng có thể là một dạng đất phong, tùy thuộc vào đó mà có các tước hiệu. Nếu vậy thì nó giống một khu đất, một sở hữu. Hẳn những người ở đó mang khuôn mặt bơ phờ đặc trưng, mặt mà người ta hay gọi là "hagard". Ở đó, đến cả các giấc mơ cũng trở thành ân sủng.


No comments:

Post a Comment