Mar 26, 2023

Molière-Racine

cũng cần gia cố cho cái đó (à propos, à propos)


(tiếp tục đ đ đTBaM)


Trio làm nên một phần không nhỏ cho XVII, Corneille-Molière-Racine, quá dễ thấy là làm thành một cặp phải là Corneille và Racine (sự cạnh tranh có lúc diễn ra sát sạt, jouer serré tận đến mức cả hai cùng viết kịch về cùng một chủ đề vào cùng một thời điểm: cú ấy khiến Racine viết Bérénice, vở kịch đỉnh cao, có lẽ là cái duy nhất ngang hàng được với Phèdre); à la limite, có thể đặt ra vấn đề Corneille-Molière, nhưng Molière và Racine?


Racine có viết (dẫu rất ít) hài kịch, nhưng có thể hiểu thái độ của Racine là rất khinh bỉ hài kịch. Điều này cần phải nhìn vào các lời tựa cho những vở kịch: Kịch của thời đó được diễn, khi in ra thì có thể có lời tựa của tác giả.

Đấy là một thông lệ. Một thông lệ khác, lừng danh hơn nhiều, trong thế giới kịch nghệ: truyền thống của các cabale.


No comments:

Post a Comment