Mar 30, 2023

Goethe-


Goethe, gạch một cái, rồi: gì đây?

Vậy thì không giống lần trước: nhưng tôi mới nhớ ra, sao vẫn chưa thấy những cái đã nói ở đó nhỉ?


Tôi muốn làm một việc: đọc hết các vở kịch của Goethe. Trước đây, có lần tôi cũng tự bắt mình phải đọc hết Wilhelm Meister. Không hề dễ dàng: nhưng chỉ không dễ dàng ở đoạn đầu. Đọc hết kịch của Goethe cũng không dễ lắm:không hề dễ: đúng là rất nhiều

No comments:

Post a Comment