May 16, 2023

Calvino, letters

trở lại với những bức thư


(một số người viết thư - thậm chí, viết vô cùng nhiều thư - là một chuyện dễ hiểu, nếu không muốn nói là đương nhiên; nhưng một số người khác, khi thấy là họ cũng viết thư, ta sẽ cảm thấy hơi hốt hoảng: họ cũng có viết thư?)

một nhân vật như thế (tức là, như Italo Calvino) thì có thể thế nào, trong những bức thư?


Nhưng, trước hết: bỗng, tôi nhìn thấy một cuốn sách của Calvino mới dịch ra tiếng Việt.

Trong nhan đề có một từ: "giao thoa".

Nhưng, giao thoa? một từ như thế, nằm ở tên một cuốn sách của Calvino?

Tôi nhớ đến tên (tiếng Việt) của một cuốn Sebald, trong đó có "vành đai". Nhưng, thêm một lần nữa, vành đai nào?No comments:

Post a Comment