May 28, 2023

Đỡ đắm đuối

đỡ1đỡ2


(tiếp tục "Hàu", "Tây", "Viết", "Marx""Lời")


tôi cảm thấy như là mới chớm


chớm bắt đầu một cơn procrastination. Dường như đấy là số phận, điều kiện (tiên quyết) cho những ai dám động vào Baudelaire: chỉ cần lại gần đó, tức thì người ta sẽ bị rơi vào procrastination.


No comments:

Post a Comment