May 2, 2023

Papiers Perdus

(tiếp tục K. về A.n

tiếp tục G. S.A. E.

cũng tiếp tục - ồ - "hai mươi năm")
6 comments:

 1. làm một cái ôtô lái chung luật cho chúng nó khỏi vượt mặt

  ReplyDelete
 2. trong một xã hội luôn tìm cách vượt mặt nhau thế này, có thể nói là một trò chơi của sự vượt mặt, thì kẻ thắng cuộc, là kẻ không chơi

  ReplyDelete
 3. vậy trong lúc ngủ như thế tôi có độ do không?

  ReplyDelete
 4. your books are your life, have you ever considered someone to look after your books just to get them in good order?

  ReplyDelete
 5. "cẩn thận, đừng có làm rối loạn sự mất trật tự của tôi" (lời thoại trích từ "Giống như là chết", Guy de Maupassant)

  ReplyDelete
 6. khi không có gì làm, tôi lướt mạng và sau đó tôi cũng đi ngủ :))

  ReplyDelete