May 27, 2023

Marx

tiếp tục "Tây ở Hà Nội"; còn giấy lộn thì đã đến kỳ tư (tức kỳ thư)


Vì Marx là tác giả của các quyển sách rất to, có cảm giác về Marx cũng không kém đồ sộ:
Quyển bên trái, cứ lâu lâu tôi lại mang ra đọc một đoạn

(lẽ ra ở trên phải nói, vì Marx là tác giả của các cuốn sách rất dày, nên người ta có cảm giác muốn viết về Marx thì cũng phải tạo ra những sách rất to)


Trong địa hạt Marx (có cả "Marx ở Việt Nam") tôi biết một chuyện rất hay, tức là rất buồn cười: (đợi tôi tìm đã)

1 comment:

  1. chuyện thú vị đó chắc là sự không đọc Marx của những chuyên gia về Marx

    ReplyDelete