Aug 24, 2021

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (7): Sài Gòn mới

Hương khói đã không nơi nương tựa

Hồn mồ côi lần lữa đêm đen


Ta đi giữa đường dương thế

Bóng tối âm thầm rụng xuống chân cây


có một Sài Gòn mới:một măng sét khác:Trong đoạn 47-54 Hà Nội, ta biết (nếu còn nhớ), năm 1947 (và có thể nói là coi như cả năm 1948) gần như không có in sách, và cả in báo. Tức là, không trông mong gì được ở những gì tại chỗ. Nhưng nếu không phải tại chỗ thì vẫn có thể từ chỗ khác. Một tờ báo Sài Gòn của đoạn này chắc chắn sẽ nhìn ra Hà Nội, nhất là nếu đó là một tờ báo ngày.

Sài Gòn mới là nhật báo, nó bắt đầu ra vào nửa cuối tháng Chạp 1946: đúng đoạn mà ta quan tâm. Đó là một tờ báo gồm hai mặt giấy (nhưng không phải lúc nào cũng như vậy) - thời ấy có nhiều tờ gồm hai mặt giấy.

Số 3 ra ngày 17 tháng Chạp 1946:xã luận (xã thuyết)

và có cả mục "Mỉa mai" nhằm vào hoạt động sòng bạc của người Tàu ở Sài Gòn (Tú Nớp):


Hải Phòng đang rất nóng bỏng (sĩ quan liên kiểm hai bên còn thách nhau duel, ném găng tay vào mặt nhau):
(trong ô - filet - nhỏ về "ông Nguyễn Tường Tam" có chi tiết quản lý tờ Việt Nam bị bắt: đây cũng là một tờ báo chỉ gồm hai mặt giấy)

Tiếp tục Hải Phòng (và Moutet có sang Indochine hay không):


kịch:


một bài thơ:Ngày hôm sau đăng những gì số trước đã thông báo:

Tin lớn trong ngày, Blum và nội các mới của nước Pháp:
Số ngay sau, số 5, ra đúng ngày 19 tháng Chạp 1946:


(chính phủ Việt Nam họp)


đánh nhau to ở Hà Nội, Hàng Bún Yên Ninh:


tiếp tục câu chuyện (tôi hy vọng ai cũng biết Thiếu Lăng Quân):


(báo cũng đưa tin, trong mấy ngày của số 3-4-5 trên đây, Valluy đã ra Hà Nội, như vậy là đủ mặt bộ ba Morlière-Valluy-Sainteny: chiến tranh đã có thể bùng nổ)


Trên các số của hai ngày ngay tiếp theo:
(tiếp tục - tất nhiên - "Bà lớn""Hoàng Công Khanh"; cũng tiếp tục luôn Dostoievski viết thưMột phố)(Gallica)

Hoàng Công Khanh

Đinh Hùng: thêm nữa

Nghiêm Xuân Thiện

Thanh Nam

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (6): Năm 1952

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (5) Cái này giá bao nhiêu

Hai lời tựa nữa của Bùi Xuân Uyên

Hai truyện của Ngọc Giao

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (4) Hà Nội 1950

Lại Chùa Đàn

Hà Nội từ 1947 đến 1954: Thế còn năm 1949?

Năm 1948 Nhượng Tống ở đâu?

Hà Nội từ 1947 đến 1954: Đầu tiên và cuối cùng

Hà Nội từ 1947 đến 1954: Dân Việt Nam

Hà Nội từ 1947 đến 1954: Ông Thủ hiến nói

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (3) Sách trong thành phố

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (2) Thế hệ

Hà Nội từ 1947 đến 1954 (1)

Đoạn cuối của Khái Hưng

Ngày 19 tháng Chạp năm 1946No comments:

Post a Comment