Aug 30, 2021

Lại

[post thứ 1980]


(lần thứ nhất)

(lần thứ hai)

(lần thứ ba)
Wilde


Greenelast but not least:

bìa (cả bốn) Phạm Đam CaGiới thiệu tiếp nữa (Bộ hành ParisLe Spleen de Paris)
Giới thiệu tiếp (Không có vua)
Giới thiệu (Một ông vua không trò tiêu khiển)
Nửa bộ (Teppei alias Teppi)
Giữa 1 & 2
Sách mới đầu năm (2019)
Sách mới cuối năm (2018)
Hai cuốn tiểu thuyết [mới]
[mới] Krasznahorkai: Seiobo và Sông
Ít nhiều sách mới
Sách được tặng
Ít sách mới
Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013
Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)


2 comments:

  1. Chúc những cuốn sách khi phát hành sẽ giữ được phong độ đẹp như bìa, ruột và lõi của cuốn Alain Hệ thống Mỹ Thuật.

    ReplyDelete
  2. chúc mừng giáng sinh nữa ^^

    ReplyDelete