Aug 17, 2021

Hoàng Công Khanh

Trở lại với 4754: tất nhiên, một nhân vật hoàn toàn có thể thuộc về nhiều đoạn khác nhau, điều đó khỏi phải bàn.

Trong tập truyện ngắn Một ngày Chủ nhật, cuốn sách hiếm, chắc hẳn nhiều người nghĩ mối quan tâm nên đặt vào Nguyễn Huy Tưởng, hay Tô Hoài, hay nhất là Thụy An (ở thời điểm của quyển sách, việc Thụy An xuất hiện chính thức như vậy là một điều rất đáng nói). Nhưng nhân vật ở đây, dẫu chuyện có thể kỳ lạ đến đâu, là Hoàng Công Khanh.

Thêm một lần nữa, Dương Nghiễm Mậu lại hướng lối cho tôi (Lê Văn Thiện là một trong những hướng lối tương tự, như đã biết): tức là, trong quãng 47-54 ở Hà Nội, các nhà văn còn chưa thực sự lớn nhìn vào những ai? có thể nói hết sức đơn giản là vào hai category: những người như Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, văn nhân thi sĩ đã nổi tiếng từ trước, nhưng còn có thêm một số nhân vật tuy mới xuất hiện nhưng đã có tầm vóc, mà tôi từng lược qua, chẳng hạn như Bùi Xuân Uyên (và tạp chí Thế kỷ). Trong số các nhân vật này, Hoàng Công Khanh dĩ nhiên có vị trí.

(cũng cần trả hai nhân vật về đúng chỗ của họ: Tạ Tỵ và Vũ Bằng; đó là những người gần như thuộc hẳn về phía của mythomania; từ đó, rất dễ hiểu, tại sao đặc biệt Vũ Bằng được quan tâm đến thế trong vòng khoảng 40 năm vừa qua - 40 năm nói láo: đấy là vì những người mythomane tìm được một tương tự, một tương đồng, một đồng dạng với họ)


cuốn sách trên đây (tít phụ: "Ký sự về một thời đại đẹp") kể về đoạn 1940 (lúc đó Hoàng Công Khanh 18, 20 tuổi) khi Hoàng Công Khanh bị bắt, bị đưa vào Hỏa Lò rồi giải đi tù Sơn La
xuất hiện một vấn đề to lớn và nan giải: làm sao mà lục ra được Trại Tân Bồi đây

Hồ Dzếnh           Nghiêm Xuân Thiện           Trúc Khê (Ngô Văn Triện)           Nguyễn Ngọc Kha           Nghiêm Xuân Huyến           Tùng Lâm Lê Cương Phụng           Dương Bá Trạc           Nguyễn Khánh Đàm           Đoàn Thị Điểm           Cao Hải Hà           Phan Huy Đường           Tạ Thu Thâu           Nguyễn Triệu Luật           Bùi Cẩm Chương           Đỗ Đình Thạch           Lưu Quang Vũ           Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ


No comments:

Post a Comment