May 14, 2022

Bayle & Boyle


tiếp tục các & ở một tầng mới: sau một khởi đầu hơi pheo thì cần phải làm lại; cũng cần phải nói là không phải hơi, mà rất: còn không có nổi nhân vật chính; nhưng mặt khác, các khởi đầu hụt - faux départ, faux pas - thường lại rất tốtKhi Pierre Bayle phải chạy trốn và sang đến Hà Lan thì - nếu ta đọc những gì viết về Bayle - ở thời điểm ấy Hà Lan đã được hiểu là "đất nước của Erasmus". Một nhân vật như E định hình cái nhìn vào cả một đất nước - điều ấy hay thấy hơn cả nếu đó là một đất nước nhỏ; những nước nhỏ thì hay xinh xắn và có cái gì đó khiến ta nghĩ đến các thanh sô cô la.

(đừng nhầm Bayle với Beyle)


[còn Boyle? thì chính là Robert Boyle, mà ai cũng biết]
Bayle, tức là "Dictionnaire":Nhìn vào ấn bản của thời đó, có thể thấy điều tương tự với kiểm duyệt; cần phải có Privilège thì sách mới in được:(đấy chính là một trong những điều của hồi còn chưa "không có vua")
No comments:

Post a Comment