May 20, 2022

Cinq-Mars

lần thứ năm, của năm (ba; rồi hai, kèm phần phụ, một, và bốn: Achtung, không theo thứ tự, kể cả là nhỏ đến lớn hay ngược lại từ lớn dến nhỏ, cho nên rất khó theo dõi; cẩn thận kẻo nhầm)


(tiếp tục Calvino, Agamben, Kraus, InternetNoreply)Alfred de Vigny là nhà thơ:


Thậm chí chúng ta còn biết, ngay từ hồi còn học trung học, chó sói nói gì với chó sói, là nhờ đọc thơ của Vigny. Nếu đọc Vigny hơn nữa thì sẽ thấy (điều này nhiều người đã nói), Vigny tức là viril. Nếu muốn dùng cùng sơ đồ (schéma) áp sang một nhân vật khác, Alfred de Musset, thì hoàn toàn có thể coin được: Musset tức là mousseux.

Nhưng Vigny còn là tác giả đầu tiên của tiểu thuyết lịch sử ở Pháp: không lâu sau Walter Scott thì. Cinq-Mars của Vigny: đây đồng thời cũng là kỳ thứ 8 của "Trong lúc đọc Lukács" (kỳ gần đây nhất): vì viết về tiểu thuyết lịch sử (một trong những gì lớn lao nhất Lukács từng viết), Lukács dựa chủ yếu (chủ yếu là bình luận) Scott Vigny, tức là Cinq-Mars, tức là lời tựa mà Vigny viết cho Cinq-Mars.No comments:

Post a Comment