May 28, 2022

(một người) Raymond Roussel

một người, thêm một người


đây là cuốn sách Roussel dùng để giải thích mình đã viết các cuốn sách của mình như thế nào (ít nhất là một số trong đó):
tất nhiên, tôi còn có Locus SolusImpressions d'Afrique (ngại lục lắm), nhưng cái chính là tôi muốn đọc cuốn sách của Michel Foucault về Roussel - đây là một cú hiểm, khó tìm và hình như là cái duy nhất tôi còn thiếu của Foucault

có ai không?


(để lại câu hỏi rất khó trên đây)Tôi bỗng nhớ ra là một trong hai nhân vật (mà tôi không còn rõ được là ai - và rất ngại đi kiểm tra; đằng nào thì cũng không chắc là có sớm lục được sách hay không), Georges Perros hoặc Louis-René des Forêts (nhưng tại sao tôi rất hay lẫn hai nhân vật ấy với nhau? - đã mấy lần rồi) từng viết về đoạn cuối đời của Raymond Roussel. Một kết thúc rất kỳ lạ, nếu tôi nhớ không nhầm.

(một người) K. B.

(một người) Littell

Carlo Emilio Gadda

(một người) René CrevelNo comments:

Post a Comment