Aug 6, 2022

brief

Đã có "hard" rồi, giờ đến brief


(tiếp tục "Nhà Mới")


và vẫn là xoay quanh "Life": nếu life mà hard và brief thì tuy rất ghê gớm và đáng sợ, nhưng vẫn chưa là gì so với Thomas Hobbes từng nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì là "short" và "nasty"


Nhắc đến Hobbes ở đây không hề là ất ơ. Nhưng, trước hết


Tức là, James Boswell viết "Life" của Dr. Johnson (nhân vật mà Thomas de Quincey rất thích đem ra chế nhạo), coi như khai sinh thể loại tiểu sử (tức là tiểu sử theo lối mà ngày nay người ta vẫn viết). Nhưng trước cuốn sách lừng danh của Boswell về Samuel Johnson cả thế kỷ, John Aubrey đã viết rất nhiều "life".

Như vậy thì cũng đồng nghĩa với nói, từ trước khi có "long life" (vì cuốn sách của Boswell về Johnson long, thậm chí còn rất, rất dài) thì đã có sẵn "brief life", vì cuốn sách của John Aubrey tên là Brief Lives, gồm rất, rất nhiều life (của nhiều người).

Trong đó, account của Aubrey về Hobbes rất quan trọng, do Aubrey quen Hobbes.

"Life" lại trở thành ẩn dụ (hoán dụ thì đúng hơn) của "life": một life như thể là đại diện cho một Life (life2 đại diện cho Life1) - có lẽ qua đây ta thấy tại sao ở nước Anh từ "representative" lại có ý nghĩa và vị trí đặc biệt lớn như thế. Có một (hoặc nhiều) Life, và có một (hoặc nhiều) life. Life nằm dưới life, tạo ra life - hay ngược lại, chính life mới tạo ra Life, khi mà thời gian đủ dài, chẳng hạn?

Dẫu có là thế nào, "Brief Lives" của John Aubrey viết về những life: không phải những life ấy brief, mà Aubrey chỉ viết brief về các life.


No comments:

Post a Comment