Aug 23, 2022

Jacobi

tiếp tục:

+ Poe and (Poe and Company)

+ De Quincey (nếu không có De Quincey và Poe, ta rất khó hình dung một Baudelaire)

+ hard on (who is Alban Berg?)

+ Laforgue (le magnifique)


đã Wolff rồi thì tất nhiên phải Jacobi:Như vậy là, nếu lấy Kant làm trục (hoặc trung tâm: như lý trí của Kant) thì ta sẽ thấy, Wolff, một thế hệ trước (Wolff qua đời khi Kant còn trẻ: điều này giải thích không ít cho việc ta tìm được một số dấu vết của Wolff ở Kant), Jacobi thì có thể coi là nhân vật đương thời với Kant.


Đã nói đến thế hệ: thế hệ trong cái nhìn của triết học thì thế nào? Đây, có một triết gia về thế hệ par excellence, Karl Mannheim:
(để lát nữa)


Jacobi từng xuất hiện trong câu chuyện (tức là trò chuyện - một "entretien infini", nếu muốn dùng lại cụm từ fétiche của Blanchot, nhân vật mà elle rất ngưỡng mộ, còn tôi thì ngày càng bớt) giữa Linda Lê và tôi:


1 comment: