Aug 30, 2022

Nguyễn Văn Tố dịch

E (ơ, cái chữ này, nó cứ bé dần đi, như là mờ dần, mờ dần, đi mất hút)


tiếp tục: "chuyên gia & đầu ngành", "Poe & Dickens", "lên & xuống": tận 3 "&" liền; "j"cuối cùng thì cũng đã bắt đầu được)


Không chỉ KH (hay NVV) đến ngay cả một người như Nguyễn Văn Tố, cũng chẳng ai thực sự biết gì. Đây thực sự là một sự không biết trầm trọng, vì Nguyễn Văn Tố thì khác với NVV hay KH: được lấy tên đặt tên phố ở Hà Nội từ lâu, thêm nữa cái chết của Nguyễn Văn Tố còn vô cùng nổi tiếng, đại khái là ai cũng biết.


Như vậy là, tiếp tục (luôn) chủ đề ấy:

Nguyễn Văn Tố dịch Malebranche thì có thể thế nào:
Trên đây có hai cái tên, vì không chỉ Nguyễn Văn Tố, mà cả Malebranche. Liên quan đến Nguyễn Văn Tố: tôi nghĩ rằng (tôi thấy rằng) rất dễ để nhận ra các jerk chỉ thông qua cách dùng đại từ nhân xưng. Có thể gần như chắc chắn những ai gọi các nhân vật xa xưa (hoặc cũng không xa xưa) bằng "cụ" là như thế. Cách nhìn nhận này khiến tôi nhận ra vô số ấy và ấy. Tương tự, đám tự xưng "nhà cháu" (Đoàn Tử Tích Phước huyền thoại and Co.).

Còn Malebranche: đây là một trong những children of Descartes lừng danh nhất. Thậm chí nhiều khi được xếp ngang với những Spinoza, Leibniz etc. Tôi đọc Malebranche đầu tiên là những gì Malebranche viết về trí tưởng tượng, rồi về vérité, rồi tiếp tục: tới lúc ấy, thúc đẩy tôi là một piste, mà càng ngày tôi càng thấy rõ hơn. Malebranche là một nhầm lẫn. Những nhầm lẫn như vậy có rất nhiều, lắm khi to tướng. Chẳng hạn, gần đây: Pierre Bourdieu - điều này giải thích tại sao một loạt nhân vật tầm thường của giới nghiên cứu Việt Nam mở miệng là Bourdieu; tầm thường thì dẫn đến tầm thường.


À nhưng, đang là Nguyễn Văn Tố dịch (văn Tây) cơ mà; tiếp tục:
1 comment:

  1. có thể "diễn nôm" được hay sao? có vẻ ở loại văn này vấn đề hình thức thật sẽ thành vấn đề mất.

    ReplyDelete