Aug 3, 2022

Nhượng Tống: thêm một (bài)

Sau (hồi năm ngoái) "thêm một" thì bây giờ, "thêm một bài".

Lần trước là một bài báo năm 1949, lần này là một bài đăng trên một tờ báo ra ở Hà Nội vào (cuối) năm 1946, "Tiến hóa hay thoái hóa":


Tên tác giả chỉ ghi tắt là N. T. nhưng dựa vào nhiều chi tiết tôi nghĩ gần như có thể chắc chắn đây chính là Nhượng Tống.


Nói là thêm một bài, nhưng vẫn còn nữa:


(lấy từ một hồ sơ của Mỹ)

Nếu tin vào đây được thì ta có thêm một chi tiết: trong năm 1945 Nhượng Tống có sang Trung Quốc.


ảnh ngay trên đây: courtesy of CS


Trong năm 1945, nhưng trước thời điểm được nhắc đến trong tài liệu, như đã thấy, Nhượng Tống ở Hà Nội, cụ thể hơn, "nhà trọ ở phố Cửa Nam": chỉ tiết "Cửa Nam" làm ta nghĩ ngay đến Trúc Khê và nhất là Lê Văn Hòe, như đã nói. Nếu thông tin của mật thám chuẩn xác (nhìn chung mật thám thường nói đúng), sau khi Nhật đảo chính Pháp, Nhượng Tống ở Hà Nội nhưng sau đó mấy tháng, chắc hẳn có thể nghĩ sớm nhất là cuối tháng Tám-đầu tháng Chín, muộn nhất thì cuối năm 1945, thì sang Trung Quốc. Nhượng Tống hẳn ở Trung Quốc một thời gian không dài, vì trong năm 1946 đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhượng Tống ở Hà Nội: cụ thể, Nhượng Tống quay về vào thời điểm nào thì còn cần đợi thêm có tài liệu nào bỗng xuất hiện không.(một số thời điểm cụ thể khác: mộthai)

Nhượng Tống: thêm một ("Cụ Phan Chu Trinh trong ý tôi")

Đời trong ngục: Trở lại với Nhượng Tống

Đoạn cuối của Khái Hưng
Danh mục tác phẩm Nhượng Tống (bổ sung)
Nhượng Tống trả lời phỏng vấn tờ Tri tân
Nhượng Tống và Sử ký
Nhượng Tống, Phan Du, Trương Chính
Nhượng Tống về Hồ Văn Mịch
Nhượng Tống dịch Ngọc lê hồn
Tiếp tục tác phẩm hiếm của Nhượng Tống
Meaulnes và Lương Ngọc
Liêu Trai chí dị
Lan Hữu trở lại

Vài tác phẩm hiếm của Nhượng Tống (kèm danh mục tác phẩm, cuối 2015-đầu 2016)

3 comments:

  1. LHQ vẫn đang hài hòa hóa các nỗ lực bảo vệ hòa bình an ninh quốc tế bảo đảm trật tự thế giới dựa trên luật lệ kiến tạo chủ nghĩa đa phương hướng tới phát triển bền vững

    ReplyDelete
  2. the world moves on another day another drama drama

    ReplyDelete
  3. tiến hóa, thoái hóa, quái hóa, văn hóa: Khái Hưng, (tình cờ?) trong một bài bình luận, đã hóa giải nỗi “băn khoăn” đâu đó của Nhượng Tống (hay của cả một thế hệ) trong cùng năm 46 định mệnh?

    ReplyDelete