Aug 19, 2022

(một người) Laforgue

đã lâu không có một người nào


(tiếp tục P&D3bis)


đây cũng là Laforgue, cho nên đừng nhầm với một Laforgue khác, trong câu chuyện kia (search tên "Laforgue" cho nhanh)Niên đại: 1920:


Câu dưới đây chính là "Sống gửi thác về" dịch ra, được Laforgue dùng làm đề từ cho một truyện:


Quyển sách đánh số:


Đây là quyển thứ 68 của tủ "Les Maîtres du Livre":


Rất đặc trưng một thời, rất nhiều vignette, hay nói rộng hơn, arabesque, hoặc cũng có thể, fioriture:Các câu chuyện của Laforgue đã đăng tạp chí trước đó, năm 1887:


Nhìn thấy 7 cái ống buộc lại, ta có thể nghĩ ngay đến Pan:Với Linda Lê, tôi từng có lúc nói chuyện về vài nhân vật của một thời. Tôi phát hiện ra là Linda Lê không hề thích Léon Bloy: nhưng tại sao lại có thể không thích Léon Bloy? Thiếu điều thì tôi đã nói với Linda Lê, nhưng ngay đến cả Borges cũng mê Bloy như điếu đổ. Tức là, suýt thì, từng có lần, tôi nảy ra ý định lấy Borges làm điểm tựa. Nhưng cuối cùng thì, tôi chỉ nghĩ vậy, chứ không hề nói ra.

Nhưng Jules Laforgue thì khác hẳn, cả Linda Lê và tôi đều thích Laforgue.

(một người) Raymond Roussel

(một người) K. B.

(một người) Littell

Carlo Emilio Gadda

(một người) René Crevel1 comment: