Aug 11, 2022

Wolff

không chỉ ét-xê-ha, mà còn có - tất nhiên - w

(như vậy thì cũng tức là quay trở lại với Kant, cũng tiếp tục "brief")


Giống với hồi năm ngoái, có một cuộc nhìn vào các nhân vật lãng mạn Đức (từ đấy, và ngược trở lại theo các đường link phía dưới), giờ có thể xem trên phả hệ triết gia Đức, Kant có thể từ đâu đến. A priori, có thể, nhưng ab nihilo thì gần như không.
Ở Kritik 3, nhân vật đáng nhớ nhất (và đầu tiên, hoặc ít nhất, một trong những) trong số những người mà Kant nhắc đến là Baumgarten, thì trong Kritik 1, nhân vật có vai trò ấy là Christian Wolff (một người từng quen biết cá nhân với Leibniz).

Và phần "architechtonique" của Kr1, nếu tôi không nhầm, chui thẳng ra từ Wolff.

(cẩn thận kẻo nhầm với một Christian Wolff khác, nhạc sĩ, không những thế lại còn là một nhạc sĩ nói rất nhiều)


Về Kant (nữa):

1 comment: