Mar 7, 2023

Commerce


đây gần như là để tiếp tục cái đó

(tiếp tục tiện bút [đúng])


Commerce là một tờ tạp chí:


Tuy tên thì như thế (Commerce) nhưng đây là một tờ tạp chí văn chương, sống vào cách đây khoảng một trăm năm.

Các nhân vật chính:


Và tuy tên như thế (thêm một lần nữa), tờ tạp chí có rất nhiều tính cách Hors-Commerce.

Một tập giấy mỏng kẹp vào:
Tờ tạp chí của Paul Valéry, Léon-Paul Fargue và Valery Larbaud, cũng có lúc thêm Jean Paulhan (Paulhan) ra được 29 số.

Dưới đây là bộ Commerce của tôi.

từ 4 đến 9:


từ 10 đến 15:


từ 16 đến 21:


từ 22 đến 27:


và số 29 (ra vào mùa đông năm 1932):Có ai tặng tôi volume I, volume II, volume III và volume XXVIII để tôi đủ bộ luôn không?1 comment:

  1. đang cầm trong tay Commerce khác; là Hors Commerce.

    ReplyDelete