Oct 12, 2023

RG

tiếp tục RM


(đã kết thúc đnbmt - vì cũng cần kết thúc, và tiếp tục qcpvc)


Trong Giáo dục châu Âu, ở câu chuyện về những người bourgeois Paris, cụm từ "bình nguyên sầu thảm" không được chú thích (vì không nên chú thích quá nhiều): đó là một điển tích: "morne plaine", từ bài thơ rất nổi tiếng về Waterloo (của Victor Hugo, tất nhiên).

Và nhân vật Giáo dục châu Âu được đề tặng, Romain Gary sẽ nói rõ đấy là ai, nhưng là trong một cuốn sách khác:


Đã phát hiện được một lỗi typo (nhờ độc giả): tr.306, đúng trang ngay trước trang kết thúc, có một "xấu hổ" bị viết thành "xấu xổ" (cùng trang, có thêm một lần "xấu hổ" nữa, nhưng lần đó thì viết đúng).


chuyển sang Romain Gary ở mức độ rộng hơn

Émile Ajar xuất hiện, first time ever, năm 1974:


còn đây:


là ấn bản đầu của Vĩnh biệt Gary Cooper.


Robert Colcanap, trong bức ảnh phía trên: một trong những người chiến đấu cho Pháp ở Anh. Tức là, một trong số những người thuộc đội quân "France libre". Đội quân (nhỏ bé) ấy rất quan trọng với Romain Gary: Romain Gary từng nói rằng mình không cảm thấy thuộc về đâu, dẫu là theo tiêu chí quốc tịch, địa dư hay tôn giáo. Không một "groupe" nào. Groupe duy nhất mà Romain Gary tính mình là thành viên, đó là France libre. Tất nhiên, như vậy thì đồng nghĩa với thuộc về một nhóm người gần như đều đã chết. Robert Colcanap được miêu tả là tử nạn do cố lái cái máy bay của mình tránh một sân bóng nơi bọn trẻ con đang chơi.


1 comment:

  1. Võ Thị Sáu có được coi là một ba ti dăng như chẳng hạn Nicole Minet?

    ReplyDelete