Dec 12, 2023

(một người) Louis Guilloux

(tiếp tục hai post gần nhất: mộthai)

Louis Guilloux: một trong các trường hợp, trong văn chương, của sự phát hiện trở lại.


Phát hiện trở lại, ở trường hợp của Louis Guilloux: nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy đây là cả một bất ngờ, thậm chí khó hiểu, vì Guilloux từng không hề xa lạ, có mặt trong những câu chuyện nổi tiếng, ở bên cạnh các nhân vật lừng danh (Gide, Camus, etc.) - mà ở dưới tôi sẽ nói rõ hơn.

Thế nhưng, vẫn cứ là: phải gần đây, như thể người ta bỗng phát hiện ra một nhà văn mới, với Louis Guilloux.

Đây cũng là một trong những nhân vật mà chúng tôi, Linda Lê và tôi, từng bình luận, trong correspondance của chúng tôi.
Nếu muốn có một cú đi thẳng ngay được vào (vì điều này chẳng mấy khi là đương nhiên: c'est pas évident) thế giới của Guilloux, thì không gì bằng cuốn tiểu thuyết bên trái trong bức ảnh trên đây. ("pain" là bánh mì", "rêves" là giấc mơ, ở số nhiều)

(một người) Raymond Roussel

(một người) K. B.

(một người) Littell

Carlo Emilio Gadda

(một người) René Crevel1 comment: