Nov 22, 2020

Tùng Lâm Lê Cương Phụng

Cũng như một số nhân vật, chẳng hạn nhân vật ởkia, về Tùng Lâm Lê Cương Phụng tôi không biết gì - tức là cuộc đời Lê Cương Phụng, tôi không biết gì đặc biệt, chẳng có gì ngoài những cái ai cũng biết. Nhưng nhìn từ lsbcvn thì có thể thấy vai trò của Lê Cương Phụng, với một tờ báo (tạp chí): Văn học tuần san; nó thuộc vào số những báo (và chí) rất ít được biết đến, dẫu cộng tác với nó có những nhân vật như Sào Nam, Phan Văn Hùm hay Đào Trinh Nhất.

Ghi "tuần san", nhưng ngay từ đầu đây là một tờ ra hai số một tháng. Số 1: 16 septembre 1933, số 2: 1 octobre 1933. Ngay sau đó, đến cả mức hai số một tháng cũng không giữ được: số 3 không ra vào giữa tháng Mười 1933 mà ra ngày 1 novembre 1933. Sau đó rồi, mới lại thay đổi thực sự mạnh.

Một tờ báo có thay đổi mạnh nhất khi từ chỗ đang tồn tại, nó không tồn tại nữa (tương tự như từ khi chưa có nó thì có nó). Ra được ba số thì Văn học tuần san coi như chết luôn. Nhưng nó lại không chết hẳn, sau một thời gian (nhiều tháng), nó lại ra, nhưng kể từ đây (kể từ số 4) nó chuyển (một tờ báo chuyển dịch thường đồng nghĩa với chuyện, yếu nhân của nó chuyển dịch: ở đây dĩ nhiên là Tùng Lâm Lê Cương Phụng) từ Huế (cụ thể hơn nữa: số 37, Quai Đông Ba) vào Sài Gòn. Tức là, lịch sử của Văn học tuần san có thể nói ngắn gọn: ba số đầu ra cuối năm 1933 ở Huế, phần còn lại (rất có thể là đến 1937) thì ra ở Sài Gòn.

Nhưng khởi đầu của đoạn sau cũng không chắc chắn hoàn toàn được, về chi tiết: dường như có hai số 4, số 4 đầu tiên đề ngày ra báo 15 septembre 1934 (lúc này đã chuyển vào Sài Gòn). Sau đó lại có một số 4 nữa, nhưng điều có thể chắc chắn là kể từ số 5 (mai 1935) thì ổn định (hoặc tương đối ổn định).


tranh ảnh minh họa:cũng cần có tí chú thích chứ nhỉ:

Tên báo bằng tiếng Hán (Văn học tuần san), viết từ trên xuống dưới, hai bên có hai cột chữ. Cột bên phải: "Bằng hữu bằng hữu khoái khoái độc" - kêu gọi bằng hữu "mau mau đọc". Cột bên trái thì nói: đây là cơ quan truyền bá văn học.(còn nữa)Dương Bá Trạc           Nguyễn Khánh Đàm           Đoàn Thị Điểm           Cao Hải Hà           Phan Huy Đường           Tạ Thu Thâu           Nguyễn Triệu Luật           Bùi Cẩm Chương           Đỗ Đình Thạch           Lưu Quang Vũ           Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ


No comments:

Post a Comment